הסרט שומרת אחותי הוא סיפור אמיתי?

אחד הסרטים ה-מרגשים /:וכן (לפי מה שהבנתי) X

הספר יותר טוב אבל שניהם ממש טוביםולגבי השאלה אין לי מושג X

שאלות קשורות