איך אני מוכיחה ששני ישרים *לא* מקבילים?

יש ביניהם שץי זוויות שאמורות ליצור 180 מעלות X

שאלות קשורות