היי, מה זה פטיש? דוגמא מה הפטיש שלך?

משהו שאת מוצאת אטרקטיבי באופן מיני X

הקטע שלך מבחינה מינית, הדבר שהכי עושה לך את זה X

משהו מושך. נגיד אצלי זה אוכל X

משהו שעושה לך את זה מבחינה מינית. X

שאלות קשורות