מה משמעות המילה אלמנטרי?

תשאלי את שרלוק הולמסחחח סתם זה אומר: ללא ספק, בוודאות וכדודמהאפשר פרח? X

דבר ראשוני, בסיסי X

משהו בסיסי, ראשוני.. X

משמעות המילה היא-פשוט, מובן מאליו, בסיסי, משהו שלא מצריך הרבה עבודה. X

שאלות קשורות