בתי מרגוע לנפש בארץ - האם יש?

כן כמובן יש כמה וכמה מקומות אני יודע שיש בפרדסיהובהוד השרון מקום שנקרא שלוותה X

תלוי מה נקרא בית מרגוע לנפש.כפי שאני מבין זאת זה מקום בו מפסיקים ריצה אחרי החומריות ועוסקים בהתעמקות בעולמות עליונים ובאהבה השלמה ובשלום שבין הנשמות.תנועת הקבלה לעם מספקת מסע מדהים למחוזות אלו ואת התקווה לשינוי מצבינו כיחידי וכחברה, למצב בו הנפש רגועה. אחרי שבני אדם ניסו הכל והמצב ממשך להדרדר ומטלטל את כולנו בלי הפסק, חשוב להבין מה הם הגילויים המדהימים שצפונים בחוכמת המקובלים המקורית, שהעברה לנו עי בעל הסולם גדול מקובלי העת המודרנית.. X

שאלות קשורות