למה בסנאפצאט לא עובד לי הזה שמראה את המעלות? וגם הזה שנגיד אני בירושלים אז זה מראה לי כזה סימן של ירושלים למה? (גאלקסי)

את צריכה להעביר הרבה בין התוספותאושלא הדלקת את המיקום שלך (בפלא אם הבנת למה אני מתכוונת.) X

להפעיל מיקום X

להפעיל שירותי מיקום אם יש לך אייפון זה בהגדרות ןאם אנדרואיד אני חושבת שבאפשרויות למעלה שגוררים X

שאלות קשורות