בוטנים אוכלים עם הקליפה שלהם?

לא מקלפים אותה ואוכלים את האגוז שבפנים X

כן עם הקליפה הדקה החומה X

מקלפים אותם X

שאלות קשורות