מזה קצין ביקור סדיר?

קצין (זכר או נקבה בדכ זאת נקבה) שמופעל בדכ עי המחנכת במידה ויש לך חיסורים לא פוסקים. X

קבסית.. (קצין ביקור סדיר)במקרה של אי הגעה לבית הספר, מפעילים קבסית כדי לנסות לברר למה.. קבסית בדרך כלל מופעלת על ידי הרווחה, והיא יכולה לשלוח לפנימיות לפי רצונה.. X

שאלות קשורות