חישוב משכורת 13 - איך מחשבים את משכורת 13? האם עושים ממוצע של 12 המשכורות האחרונות שלי ולפי זה נקבע סכום השכר, או לפי התלוש של אותו חודש שבו משלמים לי את משכורת 13? והאם משכורת 13 משולמת לפי חודש קבוע או כל מעסיק קובע באיזה חודש הוא רוצה לשלם?

שלום לך,משכורת 13 הינה הטבה מכח הסכם אישי ו/או קיבוצי ואינה זכות קנויה מכח חוק לכלל העובדים במשק (בניגוד לחופשה, דמי הבראה, וכדומה).משכך, יש לבחון את תנאי ההסכם הספציפי מכח נשאבת הזכות, על מנת להבין מה בדיוק סוכם, הן לגבי גובהה ואופן חישובה והן לעניין מועד תשלומה.בברכה,חן שטיין, עוד054-3050957www.hamishpat.co.ilהערה: אין האמור בפורום חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות, כמו כן, האמור בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ועל מנת לקבל עזרה מקצועית מלאה יש לפנות לטיפול פרטני, הן בשל העובדה כי בעת מתן התשובות אין בפני את מכלול הנתונים של המקרה הספציפי. X

משכורת 13 אינה זכות המוקנית לעובד מתוקף החוק ולכן היא כפופה להסכם שבין המעביד לעובד (כלומר מתי משלמים אותה ועל איזה בסיס). אם אין הסכם כתוב, אני הייתי מחשב אותה על פי ממוצע המשכורות במשך השנה הקלנדרית שאליה היא מתייחסת, משום שלפי מיטב הבנתי היא אמורה לשקף תוספת עבור כל השנה. מועד התשלום הוא בדכ בחודש האחרון של השנה, אך בהסכם אפשר לקבוע אחרת. X

חישוב הצס והבטוח לאומי נעשה על פי פריסה למספר החודשים שקדמו לתשלום משכרת 13. תשלום משכרת 13 בחודש דצמבר הפריסה היא ל 12 חודשים. המעביד משלם משכרת 13 בכל עת שהוא רוצה או עלפי נוהג מהעבר בברכה ראובן מור X

האם משכורת 13 משולמת על בסיס שכר גלובלי הכולל שעות נוספות שקיבל העובד בממוצע במשך השנה (שכר בפועל) או בלי לקחת בחשבון את השעות הנוספות? X

שאלות קשורות