איזה לבוש הכי מושך של החילוניות? הדתיות לייט או של הדתיות ממש?

לדעתי של הדתיות לייט, כלומר בגדים שהם בדרך כלל צנועים ונשיים אבל לא בהגזמה. מן הסתם שרוב הבנים וגם לא כולם דרך אגב, יןתר ידלקו כשמישהי תראה כמעט הכל, אבל לראות ממש מעט כשבגד טיפה צמוד ומחמיא לגיזרה אבל את לא באמת רואה את הגוף, זה יותר מעניין ומושך. X

בה נודה ברור של החילונית יותר מושך, אני לא מדברת על להעריך אלה על משיכה מינית ככל שפחות צנוע יותר מושך X

שאלות קשורות