מה זה לדסקס? זה כאילו לדבר על סקס?

Discussion זה באנגלית דיוןלדסקס זה לא בעברית, זה מעין ייבוא של המילה האנגלית X

שאלות קשורות