ממה עשוי שמן זית?

נדמה לי מזית X

שמן ז*ין סתם סתם שמן זית עשוי מאפונה ירוקה X

אני חושבת זית X

מזית X

מהשמן של הזית X

זה שמן זית ממה זה יהיה עשוי אבטיח? X

משמן וזית X

מ... זיתים! X

הרי זיתים X

זיתים.-. X

מעגבניה X

מזיתים X

שאלות קשורות