ואי האמת שאלה טובה לא אומרים X

שנה הבאה לדעתי. X

שאלות קשורות