מה השורש של חלון?

ח. ל. ו. ן X

ח. ל. ן X

ח. ל. ןאבל כללית אין לזה שורש, אז כולם סתם ממציאים. X

שורשים יש רק לפעלים לא..? X

אין שורש שורש זה רק לפעליםחלון זה לא פועל X

אני לא חושבת שיש לזה שורש._. X

זה לא פועל, אין לזה שורש X

כמה אנשים שמעתיקים את התגובות אחד של השני כי הם לא יודעים יש פהXDאין שורש למילה חלון.שורש זה לפעלים.לדוגמא: אכלתישורש: א. כ. ל X

שאלות קשורות