איך להפריד לא לגמרי בין שתי חברות? אני יודעת שזה נשמע רע אבל זה לטובתן

עדיף לא להתערב. X

אם כול זה שאת חברה שלהם אל תיתערבי עדיף לך כי בסוף את תיצאי אשמה ושניהם לא ידברו איתך.. X

אם זה באמת לטובתן תסבירי להן למה זה לטובתן ואם את צודקת הם יחליטו להיפרד בגלל זה X

שאלות קשורות