מי פה ראה את הסרט להציל את טוראי ראיין ויכול לעזור לי בעבודה שיש לי להגיש?

תנסה את זהקישורים מצורפים:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C_%D7%90%D7%AA_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9F X

שאלות קשורות