בפאסט פרוגרסיב מתי משתמשים בwhen ומתי ב while?

when זה כשרוצים לתאר משהו שקרה בעבר ופשוט קרה והסתיים וזהוwhile זה כשרוצים לתאר משהו שקרה במהלך משהו לדוגמהדוגמאות אם בא לך:I saw him when I went to the marketHe came into my room while I was doing homework X

שאלות קשורות