קבלת טיפול בקופת חולים ללא ביטוח - אם אני לא מבוטח בקופת חולים איך אני מקבל טיפול רפואי?

2 אופציות:-או רופאים פרטיים-או דרך לשכת הסעד שיש מצב שעוזרים לכאלה עם קשיים כלכליים/שאר אגודותכל טוב X

למה שלא תהיה מבוטח בקופח? זה לא כרוך בתשלום X

אתה יכול להרשם לכל קופת חולים אך בתכנית הבסיסית ולא שירותי מושלם. מה שאומר שעל שירותים מסויימים תשלם מחיר מלא. למשל רופא מומחה, צילומים, תרופות מסויימות X

שאלות קשורות