אחת ולתמיד! איך מחשבים שטח משולש ישר זווית ושטח משולש שאינו ישר זווית זה אותה נוסחה לא?

גובה כפול הצלע שאליה יורד הגובה, חלקי 2. X

(גובה צלע ) חלקי 2 X

כן, גובה, כפול הצלע אליה הוא מגיע חלקי 2.אבל ההבדל בין ישר זוית למשולש קהה זוית שהגובה נופל מחוץ למשולש.קישורים מצורפים:גובה קהה זוית X

שאלות קשורות