איזה פרק של כדברא יצא היום?

18.אבל, בערב תמיד יש שני פרקים. כלומר, 18 + 19.בצהריים בערך בשעה שלוש יש פרק חדשורק בערב יש פרק כפול. X

שאלות קשורות