סביון או הרצליה פיתוח?

הרצליה פיתוח. X

בוורלי הילס X

הרצליה פיתוח X

הרצליה פיתוח נהיה שכנים X

לא זה ולא זה תאכלי גזר X

סביון:) X

שאלות קשורות