בן 36, עבדתי בעבודה 3 שנים פוטרתי. מיד מצאתי עבודה חדשה ועבדתי חודשיים. כעת אני רוצה לעזוב האם עומדת לזכותי מכתב הפיטורים מהעבודה הקודמת. עברו חודשיים מאז וטרם מימשתי את זכותי לחתום?

מכתב הפיטורין מהעבודה הקודמת לא יעזור לך כעת.צריך לגשת מיד לביטוח הלאומי כשמקבלים את המכתב, כדי לקבל אבטלה. X

בתנאים מסוימים העבודה השנייה לא תיחשב כעבודה, אם אתה מתפטר מטעמי הרעת תנאים בעבודה או סיבות אחרות שבגינם יש הצדקה להתפטרות.ממליץ לך להיכנס לסניף הקרוב של ביטוח לאומי ולברר. X

שאלות קשורות