קו מאונך לאלכסון יוצר 90 מעלות?

קו מאונך לכל דבר יוצר 90 מעלות. X

הוא מאונך! למה ציפית? X

שאלות קשורות