מה זה דיסקרטי? ומה זה בנאדם שטחי?

דיסקרטי זה בן אדם חשאיובן אדם שטחי זה בן אדם שאכפת לו רק מהחיצוניות ומדברים חיצונים.. כמו לבוש כסף X

דיסקרטי זה שטחיבנאדם שטחי זה בנאדם לא מעניין, רדוד X

דיסקרטיות- סודיות. בן אדם סודיבנאדם שטחי הוא מישהו רדוד. X

שאלות קשורות