כשיורדים לגבר מתי יודעים שהוא עומד לגמור?

הוא יגיד לך X

או שהוא גונח יותראו שהוא מאדים בפנים מאודאו שהוא אומר את זהאו שהוא מראה את זהאו שפשוט מבינים את זה X

מבקשים שהוא יגיד לך? X

שאלות קשורות