מי שרואה אחותי גקי, ממה אמיר חבר של אושרת נפטר.?

ואי גם אני לא הבנתי זה היה כזהמוזר לא אמרו על זה כלום בכלל זה לא לעיניין בכלל X

מה הכוונה האחיות יודעות לפעול נכון? X

קראתי באינטרנט שהוא התאבד. X

שאלות קשורות