לפי מה קובעים אם הפונקציה עולה או יורדת?

לפי המינוספלוס. X

אם היא חיובית או שלילית X

אם ככל שמוסיפים x ה-y קטן. (פונקציה יכולה להיות בירידה אעפ שהיא כולה חיובית והיא יכולה להיות בעלייה אעפ שחלקה שלילית או משהו) X

שואל השאלה:אם הM שלה שלילית/חיוביות או הB שלה שלילי/חיובי? X

לפי גרף- משמאל לימין אם היא יורדת או עולה, את היא יורדת היא שלילית אם היא עולה היא חיובית.לפי משוואת הפונקציה y=ax+b: אם a (המקדם של x) חיובי או שלילי X

אם (לדוגמא) המספר הוא 2 אז זה עולה, ואם המספר הוא -2 אז הפונקציה יורדת X

אם המספר חיובי/שלילי X

אם זה לפי הסרטוט אז אם הפונקציה משמאל לימין עולה/יורדת.עולה- חיוביתיורדת- שליליתאני מסבירה לך את מה שראיתי שלא מפורט לדיוק בתגובות האחרות X

עם m שלילי אז היא שלילית ואם הוא חיובי אז חיובית אפשר גם לראות את זה בעין עם היא בצד ימין זה חיובי בצד שמאל שלילי X

שאלות קשורות