מה זה דילמה מוסרית

תשובה ראשונה הוציאה לי את המילים מהפה X

דילמה שגורמת לשני ערכים להתנגש זה בזה. X

שאלות קשורות