חקר המוח/נוירולוגיה או נוירוכירורגיה? ולמה?

ניורולוגיה X

נוירוכירורגיה כי זה קצת מכל תחום בעולם הרפואה X

נוירוכירורגיה, כי זה מעניין אותי יותר X

נוירוכירורגיה, כולל בתוכו נוירולוגיה ומאפשר ביצוע הליכים פולשניים. X

שאלות קשורות