מה זה ערבון - מישהו שאל אותי אפשר לסמוך עליך?, עניתי לו שכן, אז הוא כתב לי יש עירבון על כך? מה זאת אומרת עירבון?

כמו תמורהאם אתה תביא לו משהו תלויכמו שאומר אני לאן החווה פוסעת סוסים?אבל! לא לכתוב בחיים שזה כמו עירבון הדומה לתמורהרק שניים במחצה להם X

אם יש לך איזשהי ראיה לכך. למשל - מכתב המלצה ממקום עבודה שמצהיר שאתה עובד נאמן. X

שאפשר לסמוך על זה, באחריות (שאפשר לסמוך עליך) X

שאלות קשורות