מצב Hibernate - מה זה לכבות את המחשב ככה?

0 תשובות

שאלות קשורות