איך עושים בוורד הוספת הערת שוליים לאותו הערה הקודמת? הכוונה אני רוצה לעשות הפניה לאותו מספור שמספרתי קודם, על אותה הערת שולים אחת 4 מקורות שונים. זקוקה לזה באופן דחוף ביותר!

לא ברורה כוונתך. אם אתה רוצה באותו מקום כמה הערות שוליים - זה לא נהוג ולא נראה טוב, מבחינת כללי הציטוט האקדמיים. במקום זה אפשר הערת שוליים אחת עם ציון כל המקורות הללו, אחד אחרי השני. X

שאלות קשורות