איך דוחים צו ראשון מתקשרים לדחות או פשוט לא מגיעים ושולחים חדש? וזה יכול להשפיע על משהו אם דוחים?

מתקשרים לדחותוזה לא משפיע על כלום X

את צריכה להתקשר למיטב ואם את לא מגיעה בלי להודיע זו טכנית עבירה על החוק וזה מוריד בפרופיל X

איזה שטויות זה לא מוריד פרופיל, מה ההקשר בכלל. ועדיף להתקשר ולבקש תאריך אחר, ולא זה לא משפיע אם דחית אותו. X

שאלות קשורות