האם תפוא אפשר לגדל באדמת חול?

על חול שום דבר לא גדל, חול מלוחשותלים באדמה וזו הדרך שתפוא יגדל X

שאלות קשורות