לוויות בשעות הלילה - למה יש הלוויות המתקיימות בלילה ולא ממתינים ליום שלמחרת? האם זה קשור לעדה של הנפטר?

נוהגים לקבור כמה שיותר סמוך למועד הפטירה כי בתפיסה היהודית זה ביזיון למת שישאר הרבה זמן בחוץ X

ההלוויות המתקיימות בלילה, עיקרן באיסור של הלנת המת, במיוחד בירושלים.ככל שמשהים את הקבורה הדבר גורם לביזיון המת, אלא אם העיכוב נעשה לכבוד המת או קיום הוראותיו, למשל להמתין לקרוב שיגיע או שהוא בדרכו מחול.כבודו של מת הוא - קבורתו סמוך לפטירתו, ולכן יש פעמים רבות שהסידורים ללוויה רבים ומסתיימים רק לפנות ערב (הוצאת תעודת פטירה, אישור ממשרד הבריאות, הודעות לקרובי משפחה וכו) X

שאלות קשורות