ציטוטים יפים משירים שקשורים לאהבה? (מעדיפה שירים באנגלית)

Our love is running into burning buildingBaby you should go and love yourselfI love myself and i dont need anybody else X

שאלות קשורות