איך להשיג חברה?

לא משיגים חברה.האהבה האמיתית שלך תגיע!גם אם כולם מסביבך כבר בזוגיות - שזה לא ילחיץ אותך. אתה רוצה חברה מאהבה ולא סתם מלחץ חברתי. X

מה בכתבו מעליי ^זה יגיע... אל תדאג X

שאלות קשורות