1 זמריר 5 אותיות 2 משופטי ישראל 4 אותיות 3 משבטי ישראל 2 אותיות. 4 תוצאת חילוק 3 אותיות. 5 נולד טרם זמנו 2 אותיות 6 שאינו נימול 3אותיות

6. גוי / ערל3. דן / גד4. מנה5. פג X

3 - דן או גד4 - מנה5 - פג X

1. גינגל X

משבטי ישראל-גד, דןתוצאת חילוק-מנהנולד טרם זמנו-פגשאינו נימול-ערל X

2. אהוד / שמגר / תולע / יאיר / יפתח /יבצן (כפי שאתה רואה יש הרבה שופטים, תראה מי מתאים) X

שאלות קשורות