התקשרו אלי מהמספר הזה: 0747182000 וערבייה אמרה הלו הלו ואז ניתקתי מה זה המספר הזה?

אלא מספרים של ערבים מחוץ לשטחי ישראל X

שאלות קשורות