השיר החיים שלנו תותים לא הבנתי.. הוא אומר בתחילת השיר את כל הצרות והדברים הרעים לא הבנתי איך בדיוק החיים תותים?

לא שמעתי את השיר המלא אבל אם הוא בהתחלה אמר את הצרות וכל אלה כנראה הוא מנסה לומר שאלה רק צרות והחיים בעצם תותים, כיפים... X

כי הוא מסתכל על הצדדים החיובים X

תשמעי גם את סוף השיר X

שואל השאלה:לא יודעת גם מה שהוא אומר בסוף ממש קצת דברים חיוביים לעומת כל הדברים הרעים שהוא אמר בהתחלה X

הוא כאילו מונה את כל הדברים שקשים לנו בחיים ואז אומר שכל הדברים האלה זה סתם ואנחנו צריכים להודות על זה שאנחנו חיים ובגלל זה החיים שלנו תותים X

תשמעי הכול ותביני X

הוא אומר את כל הדברים שאנחנו בדרך כלל מתלוננים עליהם או את כל הדברים המבאסים בחיים ואז אחרי כל זה הוא מזכיר שלמרות הכל החיים שלנו טובים ואין לנו זכות להתלונן כי צריך להגיד תודה שאנחנו חיים, יש אנשים שסובלים הרבה יותר וזה דברים ממש שטותיים לעומת מה שהם עוברים.. (זה איך שאני הבנתי את השיר) X

שאלות קשורות