זכייה במפעל הפיס והמשכת קבלת קצבת נכות - האם קצבת נכות יכולה להפסיק להיות משולמת עקב זכייה של סכום כלשהו במפעל הפיס?

שואל השאלה:מעדכן לגבי פסק דין בנושא דומהקישורים מצורפים:זכה בפיס וימשיך לקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי X

שאלות קשורות