כמה מעלות זה זווית כהה/שטוחה/חדה/ישרה?

ישרה זה 90 מעלות חדה זה מתחת ל90 שטוחה זה 180 מעלות וכהה זה מעל 90 מעלות X

חדה זה פחות מ-90,ישרה זה תמיד 90 בדיוק,קהה זה בין 91-180ושטוחה זה בדיוק 180. X

ישרה - 90שטוחה - 180חדה - קטנה מ-90קהה - גדולה מ-90 וקטנה מ-180 X

^תודהה3>3> X

ישרה בדיוק 90 מעלותשטוחה בדיוק 180 מעלותחדה 0<90 מעלותקהה 90<180 מעלות X

זווית קהה - זווית הגדולה מ90 מעלות וקטנה מ180 מעלות.זווית שטוחה - זווית בת 180 מעלות בדיוק. זוהי זווית ששוקיה יוצרות ישר.זווית חדה - זווית הקטנה מ90 מעלות.זווית ישרה - זווית בת 90 מעלות בדיוק.זווית נישאה - זווית הגדולה מ180 מעלות וקטנה מ360 מעלות. X

ישרה 90שטוחה 180חדה קטנה מ-90קהה גדולה מ-90 וקטנה מ-180 X

קהה-בין 90 ל180שטחה-180חדה-מתחת ל90ישרה-90 X

שאלות קשורות