איך אומרים ברוסית מה זה?

שטו אתהSHTO ETA X

שטו אטה X

שטו אטה? X

שטו אטהאושטו אטה טקויה X

שטו אטה. X

שטו אטה SHTO ETA X

שטו אתה X

Shto etaשטו אטה X

נראלי היא הבינהאבל כדי שלא ימחקו לי את התשובה:שטו אטה! X

שטו אטה ; ( X

שטו אטהחח X

שאלות קשורות