היוםחלוםמקום X

הלוםחלום X

היוםחלוםשלוםמקוםלחלוםלנקום X

יש אתר לחרוזיםקישורים מצורפים:_ X

שאלות קשורות