איך אנה פרנק מתה?

מחנה השמדה X

במחנה השמדה X

אני חושב שתפסו אותה X

מישהו הלשין על מקום המחבוא שלהם והגרמנים לקחו אותם למחנות השמדה. במחנה היא ואחותה חלו במחלה כלשהי (אני לא זוכרת את השם שלה) ואחרי שאחותה נפטרה מהמחלה גם היא מתה. X

היא היתה במחנה השמדה ונפטרה ממחלת הטיפוס X

במחנה השמדה נפטרה ממחלה. X

מתה ממחלה במחנה ההשמדה X

במחנה השמדה..: ( כול יום שואהזיכרון אני בוכה כולכך הרבה. X

יש שלוש אופציות לא יודעים בבירור כי כל אחד מעיד שהוא ראה אותה מתה בדרך אחרת1. אחותה הייתה חולה במחלה קשה והיא נדבקה ממנה ומתה יחד איתה2. לא הייה לה סיבה לחיות אז היא רצה וקפצה על הגדר החשמלית ומתה-בעצם התאבדה3. הנאצים הרגו אותה במחנות ההשמדה עם תאי גזים או משהו כזה X

במחנה ההשמדה, נפטרה ממחלה. X

במחנה השמדה היא חלתה ומתה לפני שהמלחמה נגמרה X

לאחר שתפסו אותה הביאו אותה למחנה השמדה X

היא מתה ממחלת הטיפוס, X

היא חלתה במחנה ההשמדה וניפטרה שם: ( X

היא מתה מטיפוס! X

שואל השאלה:הבנתי,. X

מנת יתר X

היא הייתה חולה בטיפוס או שחפת. X

החליקה על בננה ושברה את המפרקת X

אנה ומשפחתה התחבאו בעליית גג של עסק אביה במשך שנתיים. לאחר מכן, אחד השכנים חשף את שהותם במחבוא.הנאצים תפסו אותם ולקחו אותה ואת אחותה למחנה ההשמדה ברגן-בלזן אנה חלתה בטיפוס הבהרות, לעקבות מותה. X

שאלות קשורות