תחנות דלק עובדות ביום השואה?

זהו יום עבודה רגיל אז נראה לי שתחנות דלק אמורות להיות פתוחות X

כן, בוודאי.בשעות היום כל העסקים פתוחים כרגיל. X

שאלות קשורות