מה זה קטלה?..

הרגההעבירה ביקורת שלילית X

שואל השאלה:לא בקטע כזה של היא קטלה אותה. בסלנג כזה של שיואו איזה קטלה אחי X

זה סוג של קטלני X

זה בסלנג קטלני X

כאילו אמרה לך משהו שהשתיק אותך וגרם לך להרגיש מבוכה...זאת קטילה X

קטילה זה בעצם משהו קטלני כזה שאמרו...כאילו יורדים עליך (סוג של בדיחה כזו)קטילה זה בעצם סלנג למשהו קטלני, כאילו גרמו לך לחוש מבוכה...בקיצור, סוג של בדיחה כזו שיורדים עליך... אבל זאת לא בדיחה. X

סוג של ירדה על מישהו שגורם לו למבוכה X

שואל השאלה:לא קטילה ^ מבטאים את זה katla כי נגיד הקראש העלה תמונה של תרגיל קשה בחשבון ורשם קטלה ולא הבנתי מה הקשר X

בסלנג זה כמו מריבה / מכות X

זה כאילו מכות אבל עם הרבה אנשים יש קטלה כזהיעני קטטה X

נראלי זה משתנה בכל איזור למשל אצלנו קטלה זה סוג של קבוצה שהולכת מכות אחד עם השני וואי אתמול היה קטלה במסיבה X

שואל השאלה:אתם לא קוראים מה שכתבתי^ איך מכות אם זה קשור לתרגיל בחשבון? X

שאלות קשורות