איך אומרים תעודה באנגלית? (תעודה כמו שמקבלים בבית ספר)

report card X

diploma X

התגובה הראשונה שגויה. המילה הנכונה היא diploma. מילה זו מצויה בשפה העברית גם כן! X

שאלות קשורות