איפה אוכל לראות את הסרט באינטרנט עם תרגום. קיץ אחד של סוטול

.קישורים מצורפים:LINK

שואל השאלה:אין קישור שיש יוביל אותי לסרט עצמו.. הקישורים האלה לא טובים.

שאלות קשורות