אם יש לי הורים גרושים ואני רוצה קרבי בצבא הם צריכים לחתום על איזשהוא אישור מיוחד?

אם אתה בן יחיד X

שאלות קשורות